clicks per second

  1. tupac

    ɢᴇᴍꜱᴛᴏɴᴇꜱ ʙᴀʟᴀɴᴄᴇᴅ ꜱᴡᴏʀᴅꜱ. ᴄᴘꜱ ᴍɪɴɪɢᴀᴍᴇ. ʜᴏʟᴏɢʀᴀᴘʜɪᴄ ʟᴇᴀᴅᴇʀʙᴏʀᴅ. ᴹᵒᵇˢ,ᴮᵒˢˢᵉˢ,ᴹᵃˢᵏˢ,⁺ᴹᵒʳᵉ 1.0

    |☘|Kenny's Pack --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⡴⠶⠶⠒⠒⠒⠶⠶⣦⣤⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀...
  2. KennyB

    100 Gemstones. 50 Balanced Swords. CPS Minigame. Holographic Leaderbord. Mobs,Bosses,Masks,++More 1.0

    |☘|Kenny's Pack --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⡴⠶⠶⠒⠒⠒⠶⠶⣦⣤⣄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀...
Top